Scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn

Als samenleven niet langer lukt of niet meer kan en als scheiden niet kan of mag dan bestaat er gelukkig nog de mogelijkheid van de scheiding van tafel en bed. In sommige gevallen is scheiden geen optie, denk hierbij aan religie of persoonlijke omstandigheden. Als je gaat scheiden van tafel en bed blijf je wettelijk gezien nog gewoon getrouwd. Je kan dus niet opnieuw trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Je blijft getrouwd, alleen worden er een aantal zaken uit elkaar getrokken. Je hebt eigen vermogen, schulden en inkomen zodra je gescheiden bent van tafel en bed. Om zo ver te komen moet eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Wat moet je regelen voor de scheiding

Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan moet het huwelijk omgezet worden naar een met huwelijkse voorwaarden. Dat betekent dat jullie alles moeten verdelen. Denk aan het regelen van schulden, verplichtingen, bezittingen, de woning, alimentatie en opgebouwde pensioenen. Hebben jullie minderjarige kinderen? Dan moet er een ouderschapsplan opgesteld worden. Dat is dus veel werk! Scheiding van tafel en bed is emotioneel dan ook net zo belastend als een gewone scheiding. Vergis je daarin niet.

Scheiding van tafel en bed is niet niks

Het officiële gedeelte van het in werking stellen van de scheiding van tafel en bed is gelijk aan de echtscheidingsprocedure; je moet de scheiding aanvragen. Je hebt een advocaat nodig en de rechter moet de scheiding van tafel en bed toewijzen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de relatie duurzaam is ontwricht. Uiteindelijk moet de scheiding van tafel en bed ook ingeschreven worden in het huwelijksgoederenregister. Pas dan is het officieel. De status van gescheiden van tafel en bed maakt het mogelijk om alsnog het huwelijk te ontbinden als dit gewenst is. Maar het is evengoed mogelijk om de scheiding van tafel en bed weer ongedaan te maken als jullie weer samen kunnen leven.

scheiding van tafel en bed

Related posts