DOVDW De Onderwijspraktijk van de Wijk

DOVDW, De Onderwijspraktijk van de Wijk, biedt hulp aan kinderen die leerproblemen hebben op school. Ook ouders kunnen geholpen worden door DOVDW doordat ze bij ons terecht kunnen met al hun vragen. De schoolse ontwikkeling van een kind is afhankelijk van verschillende factoren. Wanneer die verstoord worden of verstoord zijn kan dat een belemmering voor het kind zijn.

Onze onderwijspraktijk detecteert waar leerproblemen ontstaan en legt uit hoe men daarmee om kan gaan als ouder. Zo kunnen we de geschikte ondersteuning bieden bij leerstoornissen als dyslexie, dyscalculie en dergelijken. Wat ook kan zijn is dat het intelligentieprofiel niet in harmonie is. Dat speelt een rol bij leren. Al deze zaken kan men bij DOVDW laten onderzoeken.

Onderzoek en remedial teaching

Men kan bij DOVDW terecht om remedial teaching te ontvangen en een onderzoek te laten doen. Kinderen kunnen leerproblemen ontwikkelen als gevolg van hun omgeving. Dat heeft gevolgen voor hun prestatie op school. Ouders willen dan ook graag weten wat de oorzaak is van een leerstoornis. Daarvoor kunnen ze terecht bij De Onderwijspraktijk van de Wijk. Daar leert men kennen waar kinderen extra steun bij kunnen gebruiken of dat ze in het geheel een totale oplossing nodig hebben. Een dyslexie onderzoek of het onderzoeken van dyscalculie zorgt ervoor dat er bepaalde opties uitgesloten kunnen worden. Dan kan een remedial teacher aangesteld worden die hen helpt met hun verdere ontwikkeling. DOVDW kan daarbij helpen.

Ondersteuning bij het leren

Mocht er extra ondersteuning nodig zijn bij het leren van uw kind dan kan DOVDW daar een passende oplossing voor vinden. Laat naar een intelligentieonderzoek, een test voor dyslexie of dyscalculie een geschikte manier, een plan van aanpak, laten maken door een remedial teacher. Als het gaat om motivatie of ligt het leerprobleem bij het zelfvertrouwen dan kan DOVDW daar ook de leerervaring bij verbeteren.

Related posts