Bromazepam als kalmeringsmiddel

 

Wat is Bromazepam?

Bromazepam bestellen op de markt is mogelijk onder verschillende merknamen waarvan Lexotan, Lexilium, Lexilium, Lexaurin, Brazepam en Lexotanil er enkele zijn. Het is een benzodiazepinederivaat dat in 1963 door Roche werd gepatenteerd en in de jaren zeventig verder klinisch werd ontwikkeld. Het heeft hoofdzakelijk een angstverminderende werking gelijkaardig aan die van diazepam (Valium). Bromazepam wordt niet alleen gebruikt voor de behandeling van angst- of paniekstoornissen, maar het kan ook gebruikt worden als anesthesie voorafgaand aan een kleine operatie. Het gebruik van dit kalmerend middel moet met voorzichtigheid worden ingenomen door vrouwen die zwanger zijn, ouderen, patiënten met een voorgeschiedenis van alcohol en/of drugsmisbruik en kinderen. Langdurig gebruik van bromazepam veroorzaakt tolerantie en kan leiden tot zowel fysieke als psychologische afhankelijkheid van de drug.

 

Hoe werkt Bromazepam?

Benzodiazepines werken door het verhogen van de efficiëntie van een stof die van nature in de hersenen aanwezig is, genaamd GABA, om de prikkelbaarheid van neuronen te verminderen. Dit vermindert de communicatie tussen neuronen onderling en heeft daardoor een kalmerend effect op veel functies van de hersenen. Het effect daarvan op de patiënt is een ontspannen en zorgeloos gevoel.

 

Is Bromazepam verslavend?

Bromazepam deelt met andere benzodiazepines het risico van misbruik, psychologische afhankelijkheid en/of fysieke afhankelijkheid. Een terugtrekkingsstudie toonde zowel psychologische afhankelijkheid als fysieke afhankelijkheid van bromazepam aan met inbegrip van ontwenningsverschijnselen na het stopzetten van een 4 weken durende behandeling. Degenen van wie de dosis geleidelijk werd verlaagd, ervoeren geen terugtrekverschijnselen.

De patiënten die met bromazepam voor een gegeneraliseerde angststoornis werden behandeld, ondervonden onttrekkingssymptomen zoals een verergering van bezorgdheid, evenals de ontwikkeling van fysieke onttrekkingssymptomen wanneer er abrupt werd gestopt met het toedienen van het middel. Abrupte of te snelle terugtrekking van bromazepam na chronisch gebruik, zelfs bij therapeutische voorgeschreven dosissen, kan leiden tot een ernstig onttrekkingssyndroom met inbegrip van epilepsieaanvallen en een aandoening die lijkt op delirium tremens. Vandaar mag dit middel enkel genomen worden, alsook de afbouwing ervan, onder toezicht van een arts of zorgverlener.

Related posts